Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách quyền riêng tư của 100PIC

Xin chào, chúng tôi là 100PIC và hoan nghênh chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này giải thích những thông tin nào của bạn sẽ được 100PIC thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ của 100PIC, cách thông tin sẽ được sử dụng và cách bạn có thể kiểm soát việc thu thập, chỉnh sửa và / hoặc xóa thông tin. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong chính sách bảo mật này.

 

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân.

Thông tin do người dùng cung cấp: Chúng tôi tiếp nhận thông tin cá nhân trực tiếp khi bạn cung cấp cho chúng tôi, tự động khi bạn điền thông tin đăng kỹ tài khoản trên trang web hoặc thông qua các trang thông tin dịch vụ được liên kết với trang web. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua đăng ký thành viên, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó theo chính sách này theo điều khoản người dùng thông qua trang web chúng tôi chỉ thu thật thông tin email khách hàng để có thể quản lý tài khoản thành viên khách hàng và sử lý những sự cố về lỗi cần thông tin email xác thực của khách hàng. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi và bạn không thể thực hiện các giao dịch hoặc truy cập đầy đủ các tính năng có sẵn thông qua trang web của chúng tôi.

Thông tin nhật ký: Thông tin nhật ký trình duyệt của bạn tự động báo cáo mỗi khi người dùng đăng nhập vào tài khoản thành viên của chúng tôi. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin tệp nhật ký nhất định. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp và cách bạn tương tác với các liên kết trên dịch vụ, tệp bạn tải, trang đích, thư mục, và các thông tin khác như vậy.

Dịch vụ của bên thứ ba: 100PIC sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba bao gồm Google Analytics để giúp hiểu việc sử dụng Dịch vụ. Các dịch vụ này thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn như một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn và việc sử dụng thông tin này được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của họ.

 

Làm thế nào để 100PIC sử dụng thông tin cá nhân?

Nói chung, Người dùng có thể duyệt trang web mà không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu người dùng đăng ký trên trang web, dữ liệu được thu thập sẽ được kết hợp vào một tệp trong 100PIC để quản lý Trang web, cung cấp dịch vụ của nó, cung cấp một số chức năng nhất định liên quan đến trạng thái của người dùng (ví dụ: danh sách tải xuống) và gửi thông tin cho người dùng về dịch vụ của 100PIC thông qua các bản tin (đăng ký có thể bị hủy bởi Người dùng bất cứ lúc nào từ tài khoản của họ). 100PIC không thu thập thông tin về tuổi hoặc ngày sinh của người dùng khi họ đăng ký. Do đó, không có một điều khoản cụ thể nào nhằm vào người dùng chưa đủ tuổi. 100PIC chỉ dành cho người dùng đủ tuổi. Bất kỳ thông tin nào được nhận bởi 100PIC thông qua các hình thức liên hệ, khảo sát sự hài lòng có sẵn trên trang web hoặc qua địa chỉ email 100pictop@gmail.com, sẽ được đưa vào một tệp của 100PIC và sẽ chỉ được sử dụng với mục đích trả lời các câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại được gửi bởi thành viên của của trang web. Bất kỳ thông tin nào cung cấp thông qua biểu mẫu Work With Us có sẵn trên trang web sẽ được tích hợp vào một tệp của 100PIC và sẽ chỉ được sử dụng với mục đích quản lý quy trình đăng ký thành viên của 100PIC. Trang web này bao gồm các plugin cho phép thực hiện một số hoạt động trong các mạng xã hội thuộc về bên thứ ba như Facebook, Twitter, Pinterest hoặc Google+ như gửi một ấn phẩm hoặc hiển thị hỗ trợ cho trang.

 

Thành viên có quyền truy cập, sửa đổi, hủy bỏ tài khoản thành viên đó.

Việc lưu giữ dữ liệu: Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn muốn xóa tài khoản của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi hủy thông tin của bạn thông qua địa chỉ email 100pictop@gmail.com. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Xóa tài khoản / Cập nhật lại thông tin: Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn; gửi email đến địa chỉ email của bạn, vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn mọi giao dịch mua trong tương lai thông qua tài khoản đó. Bạn có thể thực hiện các yêu cầu này tại phần thông tin khách hàng hoặc gửi email yêu cầu của bạn đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng của 100PIC  tại địa chỉ 100pictop@gmail.com. Vui lòng không gửi email số thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin nhạy cảm khác.

 

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền tải tới 100PIC hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên dịch vụ không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do mục đích tấn công Hacker vào bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật của chúng tôi. Cài đặt quyền riêng tư của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các thay đổi đối với chức năng của các nhà phân phối của 100PIC, chẳng hạn như các mạng xã hội. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chức năng hoặc biện pháp bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước (như yêu cầu mật khẩu) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì bí mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình, kiểm soát quyền truy cập vào thông tin liên lạc email của bạn từ 100PIC mọi lúc.

 

Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp mail 100pictop@gmail.com. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi không tuân thủ luật riêng tư, bạn có thể khiếu nại bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn và liên hệ với bạn để giải quyết vấn đề. Chúng tôi thực sự rất vui vì bạn đã hoàn thành chính sách quyền riêng tư, bởi vì biết công cụ này là cách tốt nhất để hiểu cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách quản lý tốt nhất!    

 

Gửi yêu cầu