Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản dịch vụ 2020

Các điều khoản dịch vụ này điều chỉnh việc truy cập, duyệt và sử dụng trang web việc tải xuống và sử dụng nội dung thuộc sở hữu của 100PIC; cũng như các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web. Truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của 100PIC ngụ ý rằng người dùng đã đọc và chấp nhận bị ràng buộc bởi các Điều khoản này mà không có ngoại lệ. Trong trường hợp khách hàng không chấp nhận điều khoản hoặc có bất kỳ sự phản đối nào đối với bất kỳ phần nào của điều khoản hiện tại, Khách hàng không được sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của 100PIC. 100PIC có thể sửa đổi điều khoản bất cứ lúc nào và do đó chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng cập nhật điều khoản thường xuyên. Một số Dịch vụ được cung cấp thông qua trang web có thể phải tuân theo các điều kiện hoặc hướng dẫn cụ thể phải được quý khách hàng chấp nhận trước khi cung cấp dịch vụ có liên quan. Những điều kiện cụ thể này có thể được áp dụng bởi 100PIC. Các quy đinh cụ thể như vậy sẽ được áp dụng cùng với điều khoản và trong trường hợp có xung đột sẽ thay thế điều khoản. Theo đó, Người dùng phải đọc và chấp nhận các quy đinh đó trước khi đăng lý dịch vụ. Tương tự như vậy, đối với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, Chính sách quyền riêng tư sẽ được áp dụng.

Quy Định Sử Dụng Trang Web

 Người dùng chỉ được phép sử dụng trang web và dịch vụ theo Điều khoản và có thiện ý. Người dùng sẽ không can thiệp vào chức năng của Trang web hoặc trong Dịch vụ, đặc biệt sẽ không mạo danh người dùng hoặc người khác. Người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng, không khả dụng, quá tải, làm giảm hoặc cản trở việc sử dụng bình thường của trang web.

 Nghiêm cấm sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc bất kỳ cơ chế, ứng dụng di động, chương trình hoặc công cụ nào khác để truy cập, sao chép hoặc kiểm soát bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào trái với việc sử dụng thông thường của Trang web hoặc vi phạm lợi ích, mà không có sự cho phép trước từ người quản trị 100PIC.

Nghiêm cấm lấy hoặc cố gắng lấy nội dung của trang web bằng bất kỳ phương pháp hoặc hệ thống nào không được ủy quyền rõ ràng bởi 100PIC hoặc đây không phải là phương thức truy cập trang web thông thường nhắm mục đích lấy nội dung của 100PIC. 

 

Đăng Ký

Để sử dụng một số dịch vụ nhất định, người dùng phải đăng ký, tạo tên người dùng và mật khẩu và kích hoạt tài khoản. Để được đăng ký, người dùng phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ  để người dùng sẽ nhận được thông báo liên quan đến dịch vụ. Người dùng đồng ý cung cấp thông tin bắt buộc cần thiết để đăng ký và cũng thừa nhận rằng thông tin đó là đúng, đầy đủ. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ thông tin đó được cập nhật. Nếu Người dùng cung cấp thông tin sai lệch, lỗi thời hoặc không đầy đủ thì 100PIC có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản người dùng.

Người dùng phải bảo vệ và giữ bí mật mật khẩu tài khoản và không được tiết lộ cho bên thứ ba. Người dùng không được cho phép người dùng khác truy cập dịch vụ thông qua tài khoản của mình cũng như không sử dụng tài khoản của người khác để truy cập dịch vụ. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình qua bất kỳ thiết bị nào. Nếu khách hàng nghi ngờ rằng một người dùng khác đang sử dụng tài khoản của mình, anh chị nên thông báo ngay lập tức cho 100PIC để tạm khóa tài khoản và cấp mật khẩu mới cho khách hàng.

 

Trách Nhiệm

100PIC không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng sai hoặc sử dụng vi phạm các Điều khoản này. 100PIC không đảm bảo tính khả dụng hoặc liên tục của trang web và dịch vụ, cả độ tin cậy, chất lượng, tính đầy đủ, độ chính xác, có phù hợp cho hoạt động kinh doanh của khách hàng. 100PIC không thể chịu trách nhiệm cho thiệt hại bất khả kháng có thể xảy ra như sau:

• Gián đoạn, vi-rút, sự cố kỹ thuật, thiếu sót, không có sẵn, cắt điện, lỗi mạng viễn thông hoặc thiết bị người dùng không truy cập vào được 100PIC.

• Trì hoãn hoặc không load được các trang web và dịch vụ do thiếu sót hoặc quá tải lưu lượng truy cập trên Internet, trong mạng truyền thông.

• Hành động của bên thứ ba.

 Không có sẵn các trang web và dịch vụ do bảo trì hoặc cập nhật phần mềm. Bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của 100PIC.

 

Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với trang web, dịch vụ và nội dung thiết kế và mã nguồn và tất cả nội dung có trong bất kỳ mục nào (bao gồm văn bản, hình ảnh, hoạt hình, cơ sở dữ liệu, đồ họa, logo, nhãn hiệu , biểu tượng, nút, hình ảnh, video, bản ghi âm, v.v.) thuộc hoặc được cấp phép của 100PIC.

Trừ khi được ủy quyền rõ ràng theo các điều khoản này, việc sao chép hoặc phân phối, cũng như chuyển đổi, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, truyền thông công cộng, cung cấp, trích xuất, tái sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ mục đích nào khác của trang web, dịch vụ, nội dung 100PIC hoặc bất kỳ phần nào của nó, đều bị nghiêm cấm.

Nội dung hình ảnh được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, nếu phù hợp và thuộc về chủ sở hữu của 100PIC. Mặc dù dịch vụ có thể định vị và cung cấp quyền truy cập vào các nội dung này, việc tải xuống và sử dụng phải tuân theo các điều kiện do 100PIC đặt ra. 100PIC không thể cấp bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền nào liên quan đến sản phẩm. Người dùng phải có được sự cho phép, trong từng trường hợp, được yêu cầu sử dụng bất kỳ sản phẩm của 100PIC.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của 100PIC hoặc không tuân thủ các Điều khoản này, bạn có thể báo cáo nội dung đó cho ban quản trị như được quy định trong các Điều khoản này. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hệ thống báo cáo vi phạm bản quyền được cung cấp với bất kỳ kết quả nào trong Trang web.

 

Quy Định Đăng Ký Dịch Vụ

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ và khi kết thúc thủ tục mua hàng cho bất kỳ gói dịch vụ nào, sẽ được coi là người dùng đã đọc và chấp nhận, không có ngoại lệ, các điều khoản của chúng tôi.

Các gói dịch vụ có sẵn được cung cấp trong trang web có bao gồm thông tin, giá cả và điều kiện sừ dụng ( hạn chế số lượng tải xuống mỗi ngày, thời hạn sử dụng dịch vụ….). Công ty có thể sửa đổi các gói dịch được cung cấp bất cứ lúc nào, cung cấp các Dịch vụ mới (trừ khi có quy định khác, các Điều khoản đăng ký này sẽ được áp dụng) hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào. Các gói khách hàng đã đăng ký đó sẽ được giữ thời gian sử dụng như đăng ký ban đầu. Đăng ký là cá nhân, sẽ không được chỉ định cho bên thứ ba và không bên thứ ba nào ngoài người dùng sẽ được phép sử dụng Nội dung 100PIC.

Giá cho Đăng ký được ghi bằng Việt Nam Đồng trong Trang web. 100PIC sẽ áp dụng giá được nêu trong Trang web tại thời điểm Người dùng gửi đơn đăng ký.

Người dùng sẽ thanh toán trước khi đăng ký thông qua Momo như đã nêu trong trang web. Để mua và thanh toán đăng ký, người dùng sẽ thực hiện theo các hướng dẫn được nêu trong trang web. Khi đặt hàng bất kỳ đăng ký nào. Việc đăng ký sẽ không được kích hoạt cho đến khi 100PIC nhận được khoản thanh toán hoặc khoản thanh toán và xác thực qua Email. Khi 100PIC sẽ kích hoạt dịch vụ gói khách hàng đăng ký trong vòng 12 giờ tính từ thời điểm thanh toán.

Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản đăng ký này, các Đăng ký sẽ không được gia hạn khi khách hàng không thanh toán theo định kỳ đăng ký. Khách hàng tiến hành đăng ký gói dịch vụ lại và tiếp tục sử dụng.

Khi Người dùng mua Đăng ký, màn hình sẽ xác nhận việc mua. Một email sẽ được gửi đến Người dùng cùng với biên nhận mua hàng trong vòng 24 giờ. Biên lai có thể được lưu trữ và in.

Tôi có thể tải bao nhiêu tài nguyên?

Là người dùng miễn phí, bạn có chí cỏ thể tải một số file được cấp phép . Nếu bạn muốn mở rộng giới hạn này, bạn cần mua một trong các đăng ký dịch vụ của chúng tôi. Là người dùng cao cấp, bạn có 2 giới hạn lượt tải là .Gói Cơ Bản: 20 lượt tải mỗi ngày. Gói Nâng Cao: 100 lượt tải mỗi ngày. Chúng tôi muốn cho phép người dùng tải xuống nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, để tránh việc sử dụng tài nguyên của chúng tôi một cách vô trách nhiệm, chúng tôi đã thiết lập giới hạn này. Hãy nhớ rằng, nếu bạn tải xuống cùng một tệp nhiều lần trong cùng một ngày, thì nó được tính là một lần tải xuống giới hạn tải xuống hàng ngày. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn tải xuống cùng một tài nguyên 3 lần, bạn chỉ còn 97 lượt tải xuống trong ngày. Chúng tôi cảm thấy rằng số lượng tải xuống được phép là đủ cho hầu hết người dùng của chúng tôi nhưng chúng tôi hiểu rằng có thể có những người dùng có thể cần tải xuống nhiều tài nguyên hơn cho các mục đích cụ thể vẫn có thể phù hợp với các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Thông Tin Liên Hệ.

Nếu bạn gặp vấn đề hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ nhanh Email: 100pictop@gmail.com.

Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất trong 2 giờ tính từ thời gian gửi.

Gửi yêu cầu