Thỏa Thuận Cấp Phép

Tháng 1 Năm 2020

100PIC ủy quyền cho sử dụng dịch vụ  tải xuống và sử dụng nội dung của 100PIC theo các điều khoản trong phần này. 100PIC bảo lưu tất cả các quyền đối với nội dung của 100PIC không được cấp rõ ràng trong giấy phép này cho người dùng.

 

Mô tả quy định.

100PIC ủy quyền cho người dùng theo cách có thể tải nội dung có sẳn trên trang web http//100pic.top. Quý khách hàng có thể tải xuống, sử dụng và sửa đổi thiết kế nội dung của mình, tuy nhiên phải tuân thủ quy định về quyền sở hữu theo quy định của 100PIC.

Giấy phép là quyền được phép tự nhiên tải xuống và sử dụng nội dung. Không người nào khác (bao gồm nhân viên, đồng nghiệp) có thể sử dụng tài khoản của bạn hoặc sử dụng nội dung được ủy quyền thông qua tài khoản của bạn.

Việc ủy ​​quyền của 100PIC khác nhau tùy theo các gói dịch vụ khác nhau.

  1. Nếu bạn là Người dùng miễn phí, bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của 100PIC cho mục đích cá nhân, bạn sẽ được tải những tệp mà 100PIC quy định cho tải miễn phí.
  2. Nếu bạn là Người dùng đăng ký và tra tiền cho các dịch vụ của 100PIC. Bạn có quyền giấy phép ủy quyền Cá nhân. Ủy quyền Cá nhân cho phép bạn tải, sử dụng nội dung của 100PIC theo các gói dịch vụ như sau:
  • Gói dịch vụ Cơ Bản: Quý khách hàng được tải tất cả tệp, hình ảnh và nội dung của 100PIC tùy theo mục đích người dùng sử dụng. Tuy nhiên giới hạn tải của khách hàng là 20 lần tải trong ngày, giới hạn tải sẽ tự động cài lại ngày hôm sau.
  • Gói dịch vụ Nâng Cao: Quý khách hàng được tải tất cả tệp, hình ảnh và nội dung của 100PIC tùy theo mục đích người dùng sử dụng. Giới hạn tải của khách hàng là 100 lần tải trong ngày, giới hạn tải sẽ tự động cài lại ngày hôm sau.

 

Hạn chế sử dụng nội dung

Bạn không thể bán lại, phân phối lại, truy cập, chia sẻ hoặc chuyển nội dung của 100PIC hoặc bất kỳ sản phẩm có nguồn gốc nào từ một nội dung trong nội dung của 100PIC. Những điều này không được phép ngay cả khi phân phối lại là miễn phí.

Bạn không thể sử dụng nội dung trong nội dung của 100PIC trong các mặt hàng in hoặc điện tử (ví dụ: áo phông, cốc, bưu thiếp, sinh nhật hoặc thiệp chúc mừng, thư mời, lịch, mô hình web hoặc thiết bị điện tử, ứng dụng, trò chơi điện tử, điểm quảng cáo, hoạt hình nghe nhìn ) nhằm mục đích được bán lại.

Bạn không thể sử dụng nội dung trong nội dung của 100PIC (hoàn toàn hoặc một phần) trong bất kỳ nhãn hiệu, logo.

Bạn chỉ có thể sử dụng cho mục đích đúng quy định pháp luật. Không được sử dụng nhằm mục đích liên quan đến tài liệu gây khó chịu, phỉ báng, khiêu dâm hoặc hạ thấp hoặc khuyến khích phân biệt đối xử……

Bạn không thể ngụ ý rằng nội dung được tạo là bản quyền của tác phẩm nghệ thuật bởi bạn hoặc người nào đó không phải là người giữ bản quyền nội dung của 100PIC.

Khi các hình ảnh nội dung của 100PIC trong một biểu tượng, các sản phẩm dễ nhận biết, các tòa nhà công cộng, các sự kiện công cộng hoặc hình ảnh được chụp ở những nơi mà những người dễ nhận biết xuất hiện trên nền, bạn chỉ được quyền sử dụng nó cho mục đích biên tập đó. Trong những trường hợp như vậy, bạn cam kết không sử dụng nội dung đó theo bất kỳ cách nào đòi hỏi quảng cáo, tiếp thị hoặc thương mại hóa bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Bạn phải chịu trách nhiệm trực tiếp và 100PIC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do việc sử dụng cho mục đích thương mại của bạn đối với bất kỳ nội dung nào thuộc nội dung của 100PIC.

Bảo hành và tuyên bố.

Mặc dù đã có những nỗ lực thương mại hợp lý để đảm bảo tính chính xác của các từ khóa và mô tả, nhưng 100PIC không xác nhận bất kỳ tuyên bố nào sau đây: từ khóa, tiêu đề hoặc mô tả; 100PIC không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi khiếu nại phát sinh từ bất kỳ từ khóa, tiêu đề hoặc mô tả nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các nội để đảm bảo rằng tệp đó phù hợp cho mục đích sử dụng của bạn.

100PIC không tuyên bố hay bảo đảm nào khác ngoài quy định rõ ràng trong Phần Bảo hành và Tuyên bố này.

Điều khoản bổ sung.

Giấy phép này có thể bị chấm dứt nếu bạn vi phạm giấy phép. 100PIC có quyền chấm dứt tài khoản của bạn mà không cần thông báo, ngoại trừ các quyền pháp lý và / hoặc quyền sở hữu khác của 100PIC. Nếu chấm dứt xảy ra, 100PIC không bắt buộc phải hoàn trả bất kỳ khoản phí nào bạn phải trả. Và bạn phải ngừng sử dụng các nội dung có liên quan, bao gồm việc không còn tạo các bản sao hoặc phân phối Sản phẩm Cuối cùng được tạo bằng nội dung đó.

Tất cả các file thiết kế được lưu trữ trên 100pic sẽ giữ nguyên giấy phép từ các nguồn trên thế giới và không thương mại lại bất ký file thiết kế nào. Tài khoản của bạn chỉ được thiết kế để nhận lượt tải và sử dụng công cụ quản lý, tải file trên 100pic. Tất cả tài nguyên đều nhằm mục đích chia sẻ và không thương mại. Bạn có thể tham khảo thêm các nguồn cung cấp file như freepi.k , envat.o , pi.bek.

Gửi yêu cầu